Opšte građansko pravo

Savetujemo i zastupamo vas u celom opštem građanskom pravu, npr

Podržavamo vas u vašim pregovorima sa vašim ugovornim i poslovnim partnerima.