Zdravstveno i medicinsko pravo

Industrija zdravlja je jedan od najbrže rastućih sektora ekonomije. Bremen sve više preuzima pionirsku ulogu u severozapadnom regionu.

Godinama smo se brinuli za lekare koji su doktori u privatnoj praksi, ali i za ne-medicinske pružaoce usluga kao što su službe za njegu, proizvođače medicinskih sredstava ili farmaceutskih proizvoda, psihologe u psihoterapiji i druge zdravstvene stručnjake sa svojim medicinskim pitanjima.

Mi vam pomažemo u sporu oko vašeg prijema, adekvatnosti vaših naknada ili u pitanjima medicinske odgovornosti i savetujemo vas sveobuhvatno; O pravnim pitanjima iz vašeg svakodnevnog poslovanja, kao io osnovnim pitanjima, kao što je osnivanje profesionalnog udruženja (FOPH).

Prilikom izrade ugovora dizajniramo za vas praksu transfera, ugovora o radu i ugovora o radu i vodimo računa o pravnom okviru sukcesije vaše kompanije.