porodičnog prava

Ako ste vi ili vaš supružnik / partner odlučni da raskinete, ne biste trebali čekati, već djelovati. To znači biti potpuno informiran o svim pravnim aspektima vezanim za razdvajanje i razvod braka za sebe i svoju djecu.

Slično tome, bez obzira na razvod, pomoć za dijete za legitimnu i izvanbračnu djecu može biti regulirana. Cjelokupna ili Elternunterhalt.oder dizajn kontakta s djetetom mora biti razjašnjen.

Mi vas podržavamo sa samopouzdanjem i asertivnošću u svim pitanjima porodičnog prava - i van suda i na sudu.

Naša djelatnost obuhvaća posebno sljedeće oblasti: