قانون خانواده

اگر شما یا همسر / همسرتان مصمم هستید، نباید صبر کنید، بلکه باید عمل کنید. این به این معنی است که کاملا در مورد تمام جنبه های قانونی مربوط به جدایی و طلاق برای خود و فرزندانتان آگاه باشید.

به طور مشابه، صرف نظر از طلاق، حمایت از کودکان برای فرزندان مشروع و غیر ازدواج ممکن است تنظیم شود. طرح سالم یا Elternunterhalt.oder طراحی تماس با کودک باید روشن شود.

ما از اعتماد به نفس و اعتماد به نفس در تمام مسائل مربوط به حقوق خانوادگی حمایت می کنیم - هم از دادگاه و هم در دادگاه.

فعالیت ما به طور خاص شامل موارد زیر می شود: