Dr. Klaus Spiekermann

pravnik

Odgovoran za nas

krivičnog zakona

imigracija zakon

  • boravišnu dozvolu
  • deportacija
  • zakonu o državljanstvu
  • procedure za azil