Dr. John Spiekermann

pravnik

Studije prava u Bremenu, Solunu

Advokat od 2012. godine

Doktorirao na Centru za evropsku pravnu politiku Univerziteta u Bremenu, 2015
Tema: Nacionalna diskriminacija pri spajanju porodice i protjerivanje

publikacije:

Odgovoran za nas

imigracija zakon

azil