Jörg Spiekermann

pravnik

Studirao pravo u Bremenu

Odgovoran za nas

krivičnog zakona

  • Opšte krivično pravo
  • doktor krivično
  • narkotika kriminalnih
  • prekršajnih predmeta
  • revizije
  • Steuerstrafrecht
  • White Collar Crime