Dr. John Spiekermann

Advokat

Studirao pravo u Bremenu, Solun

Advokat od 2012

Doktorirao u Centru za evropsku pravnu politiku, Univerzitet u Bremenu, 2015
Tema: Nacionalna diskriminacija u spajanju i protjerivanju porodice

Publikacije:

Odgovorno za nas za

Zakon o strancima

Pravo na azil